Studera data på Uppsala Universitet

Uppsala Universitet är en utbildningsanstalt med gamla anor. Universitetet anlades redan på 1400-talet av kyrkan. Man behövde någonstans att utbilda sina präster. Idag är Uppsala Universitet en institution med mycket hög status ute i världen. Här finns många olika utbildningar och vi satsar på att skriva en del om de IT-utbildningar som finns här. Datautbildningen på Uppsala Universitet är kanske den bästa i hela Sverige och den håller också hög internationell klass. Det bedrivs en hel del forskning på universitetet och det som är en stor fördel är att samarbetet med näringslivet är gott. Detta gör kanske att det blir lättare att få jobb efter avslutade studier om man inte vill skaffa sig en internationell karriär. Det är fullt möjligt att studera några år i utlandet om man väljer att läsa kandidatprogram eller masterprogram på Uppsala Universitet. Det kan vara en bra möjlighet eftersom det alltid är intressant att samtidigt med studierna av ett ämne också lära sig något om andra länders kultur och språk.

Kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet på Uppsala Universitet är en mycket god utbildning som ger en bra start på även en internationell karriär. I detta program kan man välja olika inriktningar på utbildningen och på så vis skräddarsy sin IT-utbildning. Många studenter väljer efter avslutat kandidatprogram att gå vidare med ytterligare utbildning i masterprogrammet.

Under de två första åren på kandidatprogrammet läser man kurser i IT-kunskap, datakunskap och också matematik på grundläggande basis. Under dessa år får man bland annat lära sig grunderna i programmering och också titta en del på olika operatissystem. Under år tre kommer undervisningen att fördjupas och här kan man välja olika sätt att applicera sina kunskaper i till exempel datakommunikation och objektorienterad design.

Kursplanen ser ut så här:

Första året läser man 20 poäng matematik och 40 poäng datavetenskap.

Andra året läser man likaså 20 poäng matematik, datavetenskap 35 poäng och detta år läser man också 5 poäng juridik eller handelsrätt.

Under det tredje året av kandidatprogrammet läser man fördjupade kurser i datavetenskap som till exempel programmeringsteori eller datakommunikation. Man kan också välja kompilatorteknik och några andra inriktningar. 15 poäng får man genom självständigt arbete och för resterande 25 poäng kan man välja olika kurser där man är intresserad av att lära sig mer och fördjupa sig i IT-baserade vinklingar. Det finns många valfria kurser att välja mellan. Det är inte ovanligt att studenter under det tredje året väljer att studera i ett annat land. Många studenter väljer exempelvis att fullfölja sina studier i Frankrike, Tyskland eller England.

Masterprogrammet

Om man vill kan man fortsätta att studera ytterligare två år och kan då kanske räkna med att kunna få bra jobb inom IT-branchen både i Sverige och också i utlandet. När man studerar vidare i Masterprogrammet kommer man inte bara att fördjupa kunskaperna inom dessa områden, man kan också läsa lite bredare och välja datautbildning i kombination med områden som gränsar till den. Inom masterprogrammet i IT kan man välja mellan fem olika program.

Fristående kurser

Om man inte vill läsa en hel examen kan man istället välja att läsa fristående kurser när det gäller datavetenskap och informationsteknik. Det finns en hel del bra kurser att välja mellan och några exempel är:

Datorer och programmering som är en kurs som ger 10 poäng
Dataspelsutveckling 1 och 2 som ger 15 poäng tillsammans (7,5 poäng vardera)
IT i samhället är en intressant kurs som ger 15 poäng
IT-system och människor i samspel är en kurs på 5 poäng

Det finns också mycket mer att välja mellan och det bästa är att gå in på uppsala Universitets hemsida som heter http://www.uu.se och söka efter kurser som verkar intressanta. Det viktiga är kanske inte att hitta den allra bästa utbildningen utan att hitta en kurs eller utbildning som verkar stimulerande så att man kommer igång med sina studier.