Att välja molntjänster

blått moln

Molntjänster är något som har gått från att vara en ny teknik som sparar pengar till att vara en viktig del av vardagen för både privatpersoner och företag. Många använder dessutom så kallade molntjänster utan att veta om det vilket väcker frågan, vad är egentligen en molntjänst?

Vad är en molntjänst?

Molnet i ordet molntjänst är kort och gott en beskrivning av internet. Det beskriver även ett sätt att utnyttja internet, att använda det på ett liknande sätt man använder ett modernt elnät. Det beskriver hur resurser delas och distribueras över många olika användare. Precis som ett elkraftverk kan förse många olika kunder med ström samtidigt så kan en molnapplikation eller service fördela sina resurser på många olika kunder. Denna distribution kan i sin tur delas in i flera olika lager, något vi skall gå igenom nu.

SaaS

Det översta lagret som de flesta i vardagen använder brukar förkortas SaaS och betyder Software as a Service. SaaS är helt enkelt de webbappar som vi som slutkund använder. Till skillnad från vanliga datorprogram som man köper och sedan måste administrera så tar man med SaaS program istället och betalar för vad man använder, detta brukar ofta betyda en månadsavgift per användare. Det du får då är tillgång till mjukvaran samt administration och drift av den bakomliggande tekniken, något som kan spara mycket tid och pengar.

PaaS

PaaS står för Platform as a service och är en tjänst som erbjuds till de som driver hemsidor, egna program eller SaaS appar. PaaS erbjuder förutbestämda förutsättningar som möjliggör driften av dessa programmen utan att kunderna behöver bry sig om den bakomliggande tekniken.

IaaS

Infrastructure as a Service är det sista lagret i molntårtan och erbjuder grundläggande infrastruktur som en service. I grunden brukar detta betyda virtuella servrar/datorer som kan förstoras och förminskas i kapacitet efter kundens önskemål. Dessa servrar brukar kompletteras med till exempel lagringstjänster för en komplett infrastruktur till kund.