Bästa molnplattformarna

nätverkskablar

Att utveckla för molnet är något som blir allt viktigare, speciellt för mindre och växande företag som behöver kunna hantera snabb tillväxt utan stora investeringskostnader. Men vilka är egentligen de bästa leverantörerna av molnplattformar?

Beräkningsresurser

Datorkraft, beräkningsresurser eller virtuella servrar är något som blir allt mer vanligt att ha i molnet. Detta ger en möjlighet till flexibel beräkningskapacitet där man endast betalar för det man använder och slipper dyra investeringskostnader. Den virtuella serverparken kan växa i samma takt som kundtillväxten utan oro.

Amazon EC2

Det kanske nu mest populära tjänsten som tillsammans med de andra tjänsterna från Amazon ger en väldigt komplett miljö som klarar så gott som alla utmaningar man kan kasta på dem.

Microsoft Azure

Microsofts svar på molntekniken används enligt dem själva redan av 57% av alla Fortune 500 bolag (de 500 amerikanska bolagen med högst omsättning. Även de har ett brett utbud av kompletterande tjänster.

Lagring

Amazon S3

Lagringstjänsten som först fick riktigt stort genomslag och idag ligger till grunden för många datortjänster som behöver leverera mycket data till och från kunder. Fotolagringstjänsten smugmug var en av de som tidigt kom ut med hur stora besparingar tjänsten har gett dem. Även Dropbox och Netflix använder sig av tjänsten.

Constant.com

Mindre aktör som även de erbjuder lagring av digitala objekt på ett sätt som liknar Amazon s3.