Category: Studier

Fördelar med att studera i Uppsala

Uppsala universitet

Uppsala är, jämsides med Lund, den klassiska universitetsstaden i Sverige. Här finns alltså en uråldrig tradition att falla tillbaka på. Uppsala är en naturlig hemvist för studenter.

Ett av de grundläggande elementen i studentlivet är nationerna. Ursprungligen tillhörde man den nation som hyste hemstaden; var man från Kalmar tillhörde man Kalmar nation liksom sundsvallsstudenterna hänvisades till Norrlands. Till en början var nationstillhörigheten obligatorisk men det har luckrats upp på senare tid. Varje ursprunglig nation har ett eget hus i centrum; oftast finansierat genom donationer från hembygden. En sak som alltid har varit problem och debattämne är bostadsfrågan. I Uppsala var det många av nationerna som tog initiativ till att bygga särskilda studentbostäder; antingen i anslutning till nationerna eller på fem minuters cykelväg därifrån. De flesta av dessa studentbostäder finns kvar och utgör en möjlighet till ett trivsamt boende. I Uppsala finns möjlighet att studera praktiskt taget allt; från teknik till medicin, humaniora och prästerskap. Universitetet står på topp när det gäller att rekrytera de bästa lärarna. En fördel är också möjligheten att utöva och ta del av kultur och idrott. Inte minst finns det en högklassig muskalisk tradition. Närheten till Stockholm är en klar fördel. Tåget tar bara 40 minuter; fram och tillbaka!

Har du en framtid som spelutvecklare?

Spel är inte längre något som bara är för skojs skull utan har alltmer blivit något som används inom undervisning och i arbetslivet som pedagogiska hjälpmedel.Om det här är något som lockar dig så har Uppsala Universitet ett utbildningsprogram som heter ”Speldesign och programmering”. Det är en tvåårig utbildning som utrustar dig med den färdighet och kunskap du behöver för att kunna ta steget ut på en internationell nivå.Utbildningen äger rum på Gotland och speldesigndelen omfattar 60 högskolepoäng och spelprogrammeringen 45 högskolepoäng och utbildningen avslutas som en högskoleexamen. Syftet med utbildningen är att förbereda dig både teoretisk och praktiskt för en verklig yrkessituation. Inledningsvis får du lära dig grunderna i speldesign och att kommunicera i tal och skrift, vilket underlättar både de fortsatta studierna och din förmåga att handskas med arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs bland annat som ett spelprojekt som du är aktiv i under hela utbildningstiden och dina arbetsuppgifter blir efter hand både djupare och mer komplexa. Under utbildningen träffar du både forskare och personer från spelföretag.

Ta del av den positiva utvecklingen

På de flesta spelsajterna finns det möjlighet att spela gratis vilket ger bra chanser till att studera olika spels strukturer och estetik och även föreställa sig hur dom skulle kunna förbättras eller göras annorlunda. En utvecklares roll är kanske framför allt att använda sin fantasi till att se framåt och hitta nya lösningar och möjligheter. Framtidsutsikterna ser ljusa ut för spelutvecklare.Inom nöjesindustrin är spelbranschen den bransch som växer mest och snabbast. Interaktiva spel används också mer och mer inom undervisning, reklam, samhällsinformation och övriga områden som ofta går under begreppet Serious Games, det vill säga spel som inte används endast för sitt nöjes skull eller som tidsfördriv utan kan vara ett instrument för att lära sig utföra en arbetsuppgift.