Fördelar med att studera i Uppsala

Uppsala universitet

Uppsala är, jämsides med Lund, den klassiska universitetsstaden i Sverige. Här finns alltså en uråldrig tradition att falla tillbaka på. Uppsala är en naturlig hemvist för studenter.

Ett av de grundläggande elementen i studentlivet är nationerna. Ursprungligen tillhörde man den nation som hyste hemstaden; var man från Kalmar tillhörde man Kalmar nation liksom sundsvallsstudenterna hänvisades till Norrlands. Till en början var nationstillhörigheten obligatorisk men det har luckrats upp på senare tid. Varje ursprunglig nation har ett eget hus i centrum; oftast finansierat genom donationer från hembygden. En sak som alltid har varit problem och debattämne är bostadsfrågan. I Uppsala var det många av nationerna som tog initiativ till att bygga särskilda studentbostäder; antingen i anslutning till nationerna eller på fem minuters cykelväg därifrån. De flesta av dessa studentbostäder finns kvar och utgör en möjlighet till ett trivsamt boende. I Uppsala finns möjlighet att studera praktiskt taget allt; från teknik till medicin, humaniora och prästerskap. Universitetet står på topp när det gäller att rekrytera de bästa lärarna. En fördel är också möjligheten att utöva och ta del av kultur och idrott. Inte minst finns det en högklassig muskalisk tradition. Närheten till Stockholm är en klar fördel. Tåget tar bara 40 minuter; fram och tillbaka!