Har du en framtid som spelutvecklare?

Spel är inte längre något som bara är för skojs skull utan har alltmer blivit något som används inom undervisning och i arbetslivet som pedagogiska hjälpmedel.

Om det här är något som lockar dig så har Uppsala Universitet ett utbildningsprogram som heter ”Speldesign och programmering”. Det är en tvåårig utbildning som utrustar dig med den färdighet och kunskap du behöver för att kunna ta steget ut på en internationell nivå.

Utbildningen äger rum på Gotland och speldesigndelen omfattar 60 högskolepoäng och spelprogrammeringen 45 högskolepoäng och utbildningen avslutas som en högskoleexamen. Syftet med utbildningen är att förbereda dig både teoretisk och praktiskt för en verklig yrkessituation. Inledningsvis får du lära dig grunderna i speldesign och att kommunicera i tal och skrift, vilket underlättar både de fortsatta studierna och din förmåga att handskas med arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs bland annat som ett spelprojekt som du är aktiv i under hela utbildningstiden och dina arbetsuppgifter blir efter hand både djupare och mer komplexa. Under utbildningen träffar du både forskare och personer från spelföretag.

Ta del av den positiva utvecklingen

På de flesta spelsajterna finns det möjlighet att spela gratis vilket ger bra chanser till att studera olika spels strukturer och estetik och även föreställa sig hur dom skulle kunna förbättras eller göras annorlunda. En utvecklares roll är kanske framför allt att använda sin fantasi till att se framåt och hitta nya lösningar och möjligheter. Framtidsutsikterna ser ljusa ut för spelutvecklare.

Inom nöjesindustrin är spelbranschen den bransch som växer mest och snabbast. Interaktiva spel används också mer och mer inom undervisning, reklam, samhällsinformation och övriga områden som ofta går under begreppet Serious Games, det vill säga spel som inte används endast för sitt nöjes skull eller som tidsfördriv utan kan vara ett instrument för att lära sig utföra en arbetsuppgift.