Smart City

Det finns planer på att Uppsala ska bli en föregrundskommun när det gäller IT, det ska ske genom samarbete mellan universitet och företag. Tanken är att bli ledande på infrastruktur.

Uppsala stad ligger väl framme när det gäller IT. Det finns idag en hel del framgångsrika företag inom ICT och planerna är att Uppsala skall utvecklas genom att få till utökade samarbeten mellan företagen och också mellan företag och universitet. Planerna på att utveckla Uppsala till en “Smart City” har kommit långt och bakgrunden till detta är en rapport av Johan Rosén. Efter att ha undersökt vad företagen i Uppsala och även vad universiteten behöver för att växa rejält skriver Johan:

“för utomstående framträder lätt en bild av ett mångfacetterat företagslandskap som på en relativt sett liten yta ter sig som en grupp öar som ovetande om varandras existens handlar med ett “fastland”.”

Stort intresse bland företag

Det finns ett stort intresse bland företag för olika former av samarbeten men den begränsande faktorn är som så ofta tiden för genomförandet. Ett av förslagen som kom fram vid undersökningen och intervjuerna var att bygga en sida som en digital plattform. Detta skulle förenkla för de olika företagen att hitta varandra och på så vis lägga en god grund för samarbeten.
I undersökningen har många olika företag intervjuats som till exempel Fox Technologies, Interactive solutions och Populate.

Uppsala kommun kan komma att bli en förgrunds-kommun för att testa olika digitala lösningar och kommunen satsar nu på att bli banbrytare när det gäller att exportera modeller för infrastrukturlösningar. Du som bor i Uppsala kommer säkerligen att få vara med och prova olika tekniska lösningar och delta i olika former av försöksverksamheter.

Om du vill läsa hela rapporten från Johan Rosén kan du hitta den här.