Studieteknik

Som student är det viktigt att ha en fungerande studieteknik, har man inte det är det bra att försöka skaffa en så tidigt som möjligt. 

Att studera på universitet jämfört med gymnasium innebär en hel del skillnader och med det är det viktigt att kunna studera på ett sätt som är effektivt. Universitet har mycket ledig tid och inget krav på studenterna att de måste gå på alla föreläsningar, men det innebär mycket eget ansvar. Det kan vara svårt att bara hoppa in i plugget utan någon struktur, därför tas det upp ett par tekniker som kan hjälpa till.

Gör ett schema: Att ha ett schema med vad som ska läsas och hur mycket per dag underlättar studierna. Får man in det som rutin så flyter studierna på mycket bättre och man kan få tid för annat utan att känna att man hamnar efter.

Föreläsning: Föreläsningar är mycket förekommande på universitetet och har sina fördelar. Ofta är föreläsningar en upprepning av det som finns i kurslitteraturen, vilket får många att välja mellan att läsa eller att gå på föreläsning. Det optimala är att göra båda, först läsa igenom det kapitel som kommer att tas upp och senare gå på föreläsningen. Då man redan har läst det får man en upprepning muntligt och är det något som man inte förstod så kan man fråga läraren. Att skriva under en föreläsning är också väldigt bra, dock kan det vara svårt att veta vad som är nödvändigt att veta. Att sammanfatta de punkter som läraren lade ner mest tid på är ett bra sätt, på så vis ser man vad läraren anser vara viktigast och man sliper skriva ner onödiga saker.

Skriva: Vare sig det är under en föreläsning eller att göra noteringar utifrån kurslitteraturen så är det bra att skriva ner på papper. Ett problem som kan uppstå är att läsa sina egna anteckningar och ta in informationen på ett bra sätt. Många gånger skriver man ner små notiser att komma ihåg men tappar kontexten när man väl ska läsa det när man är hemma. Ett tips är att köpa marker- eller tuschpennor i olika färger och senare färga viktiga partier i de olika färgerna. På så sätt associerar man viktig information med en viss färg. Det går lika bra att markera viktig text med färg.

Bibliotek: Biblioteket är en fantastisk lokal för den som pluggar, inte bara erbjuder biblioteket kurslitteratur utan det är också ett bra ställe att sitta och plugga i en ostörd miljö. Det kan vara bra att inte sitta hemma och plugga då det finns mycket som kan distrahera.

Upprepning: Det är bra att upprepa det som man lärt sig, men i många kurser så räcker inte detta. Till exempel så kan det vara vissa teorier som måste läras in eller kanske är det programmering, där det är viktigt att man vet hur språket funkar som.