Uppsala – historia

Uppsalas historia går långt tillbaka i tiden. Första gången namnet förekommer är vid 900-talets slut, dock rörde sig det då om det som idag kallas Gamla Uppsala. Det som vi idag känner som Uppsala hette till en början Östra Aros innan staden bytte namn år 1273 i samband med att ärkebiskopssätet flyttade till Uppsala.Ungefär samtidigt började också en domkyrka att byggas, vilken dock skulle ta över 150 år att färdigställa innan den invigdes år 1435. Uppsala domkyrka är en av Nordens största med 118,7 m höga torn samt en klocka som väger hela 6 200 kg.Några decennier senare, nämligen år 1477, invigdes också Uppsala universitet som blev Nordens första.Under medeltiden spelade Uppsala en stor roll i Sverige, vilket dock förändrades i samband med att Gustav Vasa tog makten och reformationen inleddes, något som småningom också ledde till att undervisningen vid universitetet upphörde.Under stormaktstiden återfick Uppsala lite av sin forna status när universitetet återigen öppnade med Gustav II Adolf vid makten. Även ett nytt universitetshus började nu byggas.Den 16 maj 1702 är ett av de viktigaste datumen i Uppsalas historia eftersom det var då som den stora stadsbranden rasade vilken förorsakade stora skador på ett antal kända byggnader som domkyrkan, Uppsala slott samt en av universitets huvubyggnadet Academia Carolina.1700-talet var något av en blomstringsperiod för staden och kanske i synnerhet för universitetet där kända namn som bland annat Anders Celsius och Carl von Linné verkade.I mitten på 1800-talet växte staden ytterligare på flera håll och kanter. Antalet studenter på universitetet gick från 500 till 1 500, 1866 invigdes Uppsala centralstation och året därpå flyttade Akademiska sjukhuset in i nya lokaler.Efter andra världskriget ändrades stadsbilden kraftigt i samband med att gamla hus revs och nya byggdes. Samtidigt växte också universitetet kraftigt, från knappt 10 000 studenter till över 20 000 mellan 1960 och 1970.Idag är Uppsala en blomstrande universitetsstad med mycket kultur, men också ett väl utvecklat näringsliv. Vill man starta eget i form av ett företag eller kanske en affär finns goda möjligheter till detta i Uppsala. Förra året startades över 1 500 företag i kommunen.