Val av teknisk plattform

plattformer

Vid utveckling av en ny tjänst eller programvara så stöter man alltid på valet av teknisk plattform. Detta kan ske på många olika nivåer och nu skall vi reda ut vad det egentligen betyder.

Teknisk plattform betyder i grunden valet av de tekniska förutsättningarna för programmet, arbetsmiljön eller projektet. Om man för första gången köper in datorer till ett företag så gör man då ett val av teknisk plattform. Skall datorerna på företaget använda sig av Windows, Linux eller Mac OSX? Detta tar i sin tur och avgör vilka program man kan köra på datorerna, så valet är viktigt.

Om man istället utvecklar en ny tjänst som skall användas internt inom företaget så ligger valet av plattform i vilket programmeringsspråk som skall användas samt om det skall användas några frameworks. När programvaran utvecklas för detta så blir även det de underliggande kraven som kommer behövas för att man skall kunna köra mjukvaran på någon annan dator.

Låt oss nu utgå från E-handel i ett exempel. Ett företag skall starta en webbshop och behöver med detta välja en plattform de skall arbeta utifrån. I detta fallet gäller inte plattformen nödvändigtvis vilket programmeringsspråk det handlar om eller vilket operativsystem datorn kör utan istället vilken programvara som shoppen skall använda sig av. Det som man sedan bygger ovanpå detta är designen och anpassade funktioner, inte helt ny mjukvara.